top of page
artonart_01.jpg

#wittgenstein

„Tak jak Uwagi o kolorach Wittgensteina są mocno fragmentaryczne, rodzą pytania, nie dając odpowiedzi, zmuszając mózg do wrzucenia wyższego biegu, tak obrazy Osiowskiego poruszają milion zagadnień. U ich źródła leżą refleksje Wittgensteina, ale Osiowski idzie o krok dalej – umieszcza postulaty i cytaty filozofa zarówno w tytułach niektórych obrazów, jak i w/na nich samych, jeszcze bardziej zmuszając odbiorcę do rozpatrywania słynnych kwestii w stylu «Czy biel musi być najjaśniejszym kolorem?»... Obrazy Osiowskiego są jak traktaty filozoficzno-językowe, szczęśliwie pozbawione ciężaru rasowej fenomenologii, eksperymenty dadaistyczne, malarskie szarady absurdów, codzienności i polityki”.

 


Dr Kamila Tuszyńska, fragment recenzji na wernisazeria.com
 

bottom of page