top of page
Osiowski Marcin - [Flaga] [2021-08-25_01], 1988, [technika], 180x141cm - [fot Adam Gut] 20

#100flag

Flagi są opowieścią o losach samego artysty, ewolucji jego malarstwa, ale głównie o zmieniających się dziejach polskiej historii najnowszej i wartościach przyświecających polskiemu społeczeństwu. Kolory, a zarazem symbole i barwy narodowe, stanowią efekt społecznego konsensusu. Podobnie jak i narodowe cnoty. Nie należą one do logicznego porządku, ale do zaproponowanego przez Wittgensteina obszaru gier językowych”.
 

 

Katarzyna Piskorz, fragmenty katalogu towarzyszący wystawie „To nie jest flaga”.
 

bottom of page